Streekomroep56

Inleiding
Streekomroep 56 is een streekomroep in oprichting, die als verzorgingsgebied de Drechtsteden en Ridderkerk heeft. De streekomroep is een samenwerkingsverband tussen de volgende omroepen die samen streek 56 vormen:

-ATOS RTV (Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht);

-MerweRTV (Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam);

-RTV Dordrecht (Dordrecht);

-RTV Papendrecht (Papendrecht);

-RTV-Ridderkerk (Ridderkerk).

De samenwerking tussen de omroepen is erop gericht om de inwoners van alle gemeenten beter te informeren over de lokale samenleving en ontwikkelingen in de streek. In deze fase van de streekvorming ligt de nadruk op het opzetten van een centrale nieuwsredactie. Hier wordt informatie verzameld uit de Drechtsteden en Ridderkerk en actuele content gemaakt over en voor alle gemeenten in de streek. De nieuwsverhalen en nieuwsreportages worden gepubliceerd op een gezamenlijke nieuwswebsite: www.streekomroep56.nl.

Taken
Streekomroep 56 is als publieke omroep verantwoordelijk voor een brede nieuwsvoorziening die betrouwbaar en onafhankelijk is. Onze berichtgeving is lokaal gericht en wij kijken met een open blik naar onze onderwerpen.

Streekomroep 56 voorziet in de behoefte van inwoners van alle gemeenten op het gebied van nieuws en informatie uit de nabije woon- en leefomgeving. Daarnaast vervult Streekomroep 56 een waakhondfunctie ten aanzien van de lokale politiek en het bestuur en heeft iedere lokale omroep een verbindende functie binnen de eigen gemeente(n).

Missie
Aan de hand van deze taken heeft Streekomroep 56 zichzelf de volgende missie gesteld:
Streekomroep 56 stelt zich, als integraal onderdeel van de lokale publieke omroep, tot doel een primaire informatiebron te zijn op het gebied van nieuws, politiek, sport en evenementen, zodat de inwoners binnen onze gemeenten beter in staat zijn te oordelen over ontwikkelingen in hun leefomgeving.

Streekomroep 56 hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit. Politieke voorkeur, geloof, sociale klassen en leeftijd staan los van onze keuzes en invalshoeken. Wij zijn een omroep voor iedereen. Streekomroep 56 streeft ernaar deze informatie toegankelijk te maken via alle beschikbare relevante media en voor alle inwoners in het verzorgingsgebied.

Wij bieden als erkend leerbedrijf vrijwilligers en stagiairs de mogelijkheid zich te ontplooien en om al lerend te werken of werkend te leren.