MerweRTV

MerweRTV is de actuele roepnaam voor de activiteiten van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Stichting Merweradio.
Zij is een publieke media instelling voor Hardinxveld en Sliedrecht en als zodanig sinds 1991 bekend bij:

– het lokale bestuur van deze beide Gemeenten: Hardinxveld-Giessendam & Sliedrecht
– het Commissariaat voor de Media: https://www.cvdm.nl/voor-mediamakers/publieke-omroepen/lokale-omroep/
– de NLPO: https://www.nlpo.nl/
– de VNG: De toekomst van de publieke lokale omroep
gemeentelijke bekostiging lokale omroepen

Stichting Merweradio (handelend onder MerweRTV) is aangesloten bij de belangenorganisatie NLPO, de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. Stichting Merweradio kent geen beloningssysteem en werkt alleen met vrijwilligers.

MerweRTV biedt via de app, internet en de ether lokale radio- en tv-programma’s aan (inclusief de kabelkrant). Dit doet zij voor de inwoners van de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en belangstellenden wereldwijd.

MerweRTV beheert sociale mediapagina’s op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram.

Heeft u een vraag voor onze redactie, stuur uw email naar redactie@merwertv.nl

Heeft u een vraag voor het bestuur, stuur uw email naar bestuurmerwertv@gmail.com

ANBI gegevens
Stichting Merweradio heeft de ANBI status verworven in 2010, na een aanvraag door onze stichting bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft deze ANBI status goedgekeurd na een controlebezoek op 22 juni 2010 in onze studio.

Sinds 1 januari 2014 hecht de Belastingdienst / Centrale administratie er waarde aan om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Dit doet zij door de voorwaarde aan ANBI instellingen op te leggen dat de relevante ANBI bepalende gegevens openbaar worden gemaakt via hun eigen internetsite.

De hoofdgegevens van Stichting Merweradio zijn:
– Stichting Merweradio is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder nummer KVK 41120687 op adres Doctor Langeveldplein 30a,
3361 HE te Sliedrecht en via Postbus 1011, 3360 BA te Sliedrecht.
– Haar fiscale nummer is 8025.29.987
– MerweRTV werkt uitsluitend met vrijwilligers, zonder enige vorm van vergoeding, en is tijdens werkdagen niet bemand.
Het Dagelijks Bestuur communiceert via bestuurmerwertv@gmail.com

De onderstaande jaarverslagen van de Stichting geven inzage in de overige ANBI relevante gegevens:

– de bestuurssamenstelling
– namen van de bestuursleden
– het beleidsplan
– het beloningsbeleid
– de doelstelling
– verslag van de uitgeoefende activiteiten
– financiële verantwoording

Jaarverslagen Stichting Merweradio

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2006

Jaarverslag 2005


Ons Huishoudelijk Reglement

Radiokranten

Ieder jaar worden er twee Radiokranten verspreid in de Alblasserwaard. De editie van januari 2024 bevat de volgende interessante artikelen:
– De Top-100 bij Merweradio
– Interview met burgemeester Jan de Vries van Sliedrecht
– Interview met Alida Ambachtsheer – Museum De Koperen Knop
– Sinterklaasintocht 2023 Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam
– Het nieuwe bestuur van Stichting Merweradio stelt zich voor
– Waarom was Merweradio maanden uit de lucht?

Klik hier voor de Radiokrant van Januari 2024

Klik hier voor de Radiokrant van Augustus 2023

Klik hier voor de Radiokrant van Januari 2023

Programmaraad en PBO
De Programmaraad van Merweradio heeft een voltallige bezetting en controleert
de verhouding en inhoud van de uitzendingen op radio en TV. Er is een goede verstandhouding tussen de Hoofdredacteur en de Programmaraad, met als resultaat
dat de Radio en TV uitzendingen, verzorgd door Merweradio, een mooie afspiegeling
zijn van de inwoners binnen ons werkgebied.

Over beeldmateriaal op www.merwertv.nl, YouTube, Social Media, de Kabelkrant en het publiceren van ander beeldmateriaal door MerweRTV:
MerweRTV neemt zich het recht voor om foto’s en ander (bewegend) beeldmateriaal te plaatsen op haar websites, YouTube, de Kabelkrant en andere publieke uitingen, ZONDER toestemming van afgebeelde personen en / of items. Mocht er behoefte zijn aan het verwijderen van artikelen / afbeeldingen dan zal dit zonder meer gebeuren, zo snel de mogelijkheid zich voordoet.

Commercieel en / of ander gebruik van de foto’s is niet toegestaan tenzij dit is overeengekomen met het bestuur van MerweRTV.