Over ANBI MerweRTV

MerweRTV is de actuele roepnaam voor de activiteiten van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Stichting Merweradio.
Zij is een publieke media instelling voor Hardinxveld en Sliedrecht en als zodanig sinds 1991 bekend bij:

– het lokale bestuur van deze beide Gemeenten: Hardinxveld-Giessendam & Sliedrecht
– het Commissariaat voor de Media: http://www.cvdm.nl/praktisch/lokale-omroep-beginnen/
– de OLON:  http://olon.nl/
– de VNG: vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen
gemeentelijke bekostiging lokale omroepen
Heeft u een vraag voor onze redactie, stuur uw email naar redactie@merwertv.nl

Heeft u een vraag voor het bestuur, stuur uw email naar bestuurmerwertv@gmail.com

ANBI gegevens
Stichting Merweradio heeft de ANBI status verworven in 2010.
Dit was na onderzoek, op verzoek van onze Stichting en aansluitend een controlebezoek op 22 juni 2010 in onze studio, door de Belastingdienst.

Sinds 1 januari 2014 hecht de Belastingdienst / Centrale administratie er aan het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Door de praktische voorwaarde aan ANBI instellingen de relevante ANBI bepalende gegevens openbaar te maken via een internetsite.

De hoofdgegevens van Stichting Merweradio zijn:
– Stichting Merweradio is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer KVK 41120687 op adres Doctor Langeveldplein 30a, 3361HE te Sliedrecht, of Postbus 1011, 3360 BA Sliedrecht.
– Haar fiscale nummer is 8025.29.987
– MerweRTV werkt uitsluitend met vrijwilligers, zonder enige vorm van vergoeding, en is tijdens werkdagen niet bemand.
Het Dagelijks Bestuur communiceert via bestuurmerwertv@gmail.com

De onderstaande jaarverslagen van de Stichting geven inzage in de overige ANBI relevante gegevens:

– de bestuurssamenstelling
– namen van de bestuursleden
– het beleidsplan
– het beloningsbeleid
– de doelstelling
– verslag van de uitgeoefende activiteiten
– financiële verantwoording

Jaarverslagen Stichting Merweradio

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2006

Jaarverslag 2005

 

Ons Huishoudelijk Reglement

– Ieder jaar worden er twee Radiokranten verspreid in de Alblasserwaard. Een voorbeeld: editie die wij in juni 2012 verspreidden bevatte interessante artikelen over de ontwikkelingen bij uw streekomroep, en daarnaast zag u de verhalen over de belevenissen op Koninginnedag, de IJsvraag en het Glazen Huis. Lees m hier .

De editie die in december 2012 bij een ieder in de Waard op de mat viel, bevatte verslagen van de herindelingsverkiezingen in de Molenwaard, en de installatie van Dhr. van Hemmen als burgemeester van Sliedrecht. Lees m hier.

De speciale radiokrant, die in het najaar van 2011 verscheen, was geheel gewijd aan de 1000s-te uitzending van Metalshock.

– In 2011 heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de afdeling televisie, MerweTV, binnen MerweRTV.  U kunt het rapport hier lezen.

De Programmaraad van Merweradio heeft een voltallige bezetting en controleert de verhouding en inhoud van de uitzendingen op radio en TV. Er is een gezonde uitwisseling tussen de Hoofdredacteur en de Programmaraad, met als resultaat dat de Radio en TV uitzendingen, verzorgd door Merweradio, een mooie afspiegeling zijn van de bewoners in ons gebied.

 

Over beeldmateriaal op www.merwertv.nl en www.merwertv.nl :  MerweRTV neemt zich het recht om foto’s te plaatsen op haar websites ZONDER toestemming van afgebeelde personen en / of items. Mocht er behoefte zijn aan het verwijderen van artikelen / afbeeldingen dan zal dit zondermeer direct, zo snel de mogelijkheid zich voordoet, gebeuren.
Hiervoor dient de webmaster van www.merwertv.nl op de hoogte te worden gesteld door middel van een e-mail aan de redactie.
Bij fotografie van kinderen, bejaarden en minder valide personen wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid van deze groep mensen. Kwetsende afbeeldingen in het algemeen worden ook niet getoond of worden in overleg verwijderd.
Rechthebbenden van foto’s op deze en onderliggende pagina’s : hetzij de inzenders, hetzij www.merwertv.nl. Privé gebruik van de foto’s is toegestaan mits bronvermelding (bron: www.merwertv.nl).  Commercieel en / of ander gebruik van de foto’s is niet toegestaan tenzij overeengekomen met het bestuur van MerweRTV.