Klachtenregeling

Meent u dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan Stichting MerweRadio laten weten.

Bij een gegronde klacht zal de omroep het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website en andere online media verwijderen, dan wel samen met u kijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.

Klachten kunnen worden gestuurd naar het bestuur van Stichting MerweRadio bestuurmerwertv@gmail.com of de redactie: redactie@merwertv.nl. Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen.